Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Všeobecné

Následující uvádí jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní informace jsou jakékoli údaje, které byste mohli být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Údaje shromážděné na této webové stránce zpracovává provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje operátora najdete na požadovaném právním upozornění.

Jak shromažďujeme údaje?

Některé údaje se shromažďují, když nám je poskytnete. Mohly by to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní data jsou automaticky shromažďována našimi systémy IT při návštěvě webových stránek. Tato data jsou především technická data, například prohlížeč a operační systém, který používáte, nebo při přístupu na stránku. Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše údaje?

Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo řádné fungování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze toho, jak návštěvníci stránky využívají.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Máte vždy právo požadovat bezplatně informace o uložených datech, původu, příjemcům a účelu jejich sběru. Máte také právo požadovat, aby byla opravena, zablokována nebo smazána. Pokud máte další otázky týkající se ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Můžete také samozřejmě podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé této webové stránky brali ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou jakékoli údaje, které byste mohli být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro které je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že údaje přenášené prostřednictvím internetu (například prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem narušení bezpečnosti. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná.

Oznámení týkající se strany zodpovědné za tuto webovou stránku

Strana odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce je:

LÜRAFLEX GmbH, Gerhard Lückenotto
ve dnech
Výkonný ředitel Thomas Kültz
Heerdterbuschstraße 12
41460 Neuss

Telefon: +49 (0) 2131 12569 0
E-mail: service@lueraflex.de

Zodpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním vašich dat

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Neformální e-mail, který tuto žádost podá, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Právo podávat stížnosti regulačním orgánům

Pokud došlo k porušení právních předpisů v oblasti ochrany údajů, může dotčená osoba podat stížnost příslušným regulačním orgánům. Příslušným regulačním orgánem v záležitostech souvisejících s právními předpisy týkajícími se ochrany údajů je úředník ochrany údajů německého státu, v němž má naše společnost sídlo. Seznam úředníků ochrany údajů a jejich kontaktních údajů naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo mít data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy automaticky doručené vám nebo třetí osobě ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému odpovědnému subjektu, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka využívá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například dotazy, které nám zasíláte jako provozovatele webu. Šifrované připojení rozpoznáte v řádku adresy prohlížeče, pokud se změní z "http: //" na "https: //" a ikona zámku se zobrazí v pruhu adresy vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

Informace, blokování, odstranění

Jak to dovolují zákony, máte právo kdykoli s bezplatnými informacemi o jakýchkoli vašich osobních údajích, které jsou uloženy, jakož i jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. Máte také právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo odstranit. Pokud máte další otázky k tématu osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v právním upozornění.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky sbírá a ukládá informace, které váš prohlížeč automaticky předává nám v "souborech protokolu serverů". Tyto jsou:
 

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazujícího uživatele
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou spojena s údaji z jiných zdrojů.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO, který umožňuje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předběžných opatření ke smlouvě.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme údaje uvedené ve formuláři, včetně poskytnutých kontaktních údajů, abychom odpověděli na vaše otázky a případné následné otázky. Tyto informace nesdílíme bez vašeho svolení.

Všechny údaje, které zadáte do kontaktní formuláře, tedy zpracujeme pouze s vaším souhlasem podle článku. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální e-mail, který tuto žádost podá, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Zadané údaje uchováme ve formuláři kontaktů, dokud nepožádáte o jejich odstranění, zrušíte souhlas s jejich ukládáním nebo pokud účel úložiště již nebude (např. Po splnění vaší žádosti). Veškerá povinná ustanovení právních předpisů, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

4. Pluginy a nástroje

Google mapy

Tyto stránky využívají mapovou službu Map Google pomocí rozhraní API. Je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat Mapy Google, je nutné uložit adresu IP. Tyto informace jsou obecně předávány na server Google v USA a uloženy tam. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.

Použití Map Google je v zájmu přitažlivosti našich webových stránek a usnadnění umístění míst, které jsme uvedli na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO.

Další informace o správě uživatelských dat naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

ohne Titel

zum Seitenanfang