Výroba a zpracování plastových fólií

PÅ™i tomto použití jsou potahy válců vystaveny velmi různým mechanickým, tepelným a chemickým zatížením. Druh použití a zatížení kladou na materiál maximální požadavky. Protože jsme si toho v LÜRAFLEXu dobÅ™e vÄ›domi, poskytujeme Vám, uživateli, široký sortiment různých eleastomerů a válcových systémů. Náš sortiment zahrnuje:

Pokud takovéto zboží sháníte, vyplňte prosím náš dotazník nebo náš pÅ™ímo kontaktujte telefonicky (+49-2131-12569-0).

UveÅ™ejnili jsme na webu informaci o našich výrobcích, textech a publikacích stejnÄ› jako naše brožury.

untitled