Papírenský průmysl

Vyrábíme sortiment různých válcovacích systémů pro výrobu papíru a jeho zpracování. KonkrétnÄ› rozhrnovací válce LÜRAFLEX se osvÄ›dčily jako efektivní bezúdržbové Å™ešení pro odstranÄ›ní záhybů a pro stabilizování papírových sítí. Mohou být použity na Å™adÄ› různých pozic (PM, SM, online – nebo offline-kalandrování, pÅ™íčné Å™ezání atd.).

Sortiment výrobků:

Pokud takovéto zboží sháníte, vyplňte prosím náš dotazník nebo nás pÅ™ímo kontaktuje telefonicky (+49-2131-12569-0).

UveÅ™ejnili jsme na webu informaci o našich výrobcích, textech a publikacích stejnÄ› jako naše brožury.

untitled